Защо да изберете стъклата Pilkington?

 

Автостъклата Pilkington са произведени в съответствие със стандартите за Original Equipment Manufacturer, определени от автомобилните производители. Pilkington е единственият производител на стъкла в света, който произвежда предни, странични и задни стъкла в едни и същи производствени линии, както за автомобилните производители, така и за крайните клиентите.

Стъклото е важен компонент в цялостната структура на автомобилната каросерия на превозните средства (автомобили, ванове, бусове и камиони).  Производителите на оригинални части (OEM) имат качествения контрол да произведат добре съвместими части, които са считани за високо надеждни и сигурни. 

Индустрията за производство на автостъкла също не прави изключение от глобализацията. Вече много производители от Северна Америка и Европа имат поизводствените бази за оригинални стъкла в различни страни по света. В резултат на това някои от най – технологично развитите фабрики за оригинални стъкла вече се намират в Южна Америка, Азия и Южна Африка.

Това, което има значение за качеството на стъклото, е не толкова „откъде“, а „откого“ е закупено. Дали е от международен доставчик с добра репутация и високи OEM стандарти? Също толкова важно впоследствие стъклото да бъде монтирано от опитни техници, които знаят как да защитят вас и вашето превозно средство.

Стъклата на Pilkington винаги са с най-високите стандарти за качество. Може да имате пълна увереност, че стъклата инсталирани от Pilkington отговарят или надвишават признатите ОЕМ стандарти (т.е. ще бъдат поне толкова добри като подменените стъкла) и ще бъдат направени всички необходими процедури за сигурност.

Резервни стъклопакети

Моля, отделете малко време, за да се запознаете с качествата на стълата и аксесоарите ни, както и с някои технически подробности, които показват разликата между автостъклата Pilkington и обикновено копие на частта. Каква е разликата?

Процес на изработка на оригинално стъкло, спрямо процес на изработка на неоригинално стъкло.

Изискванията на производителите на автомобили са значително по-високи, в сравнение с това, което покрива процесът на изработка на неоригинално стъкло

CAD дизайн и симулация на огъване

Pilkington е лидер в математическата симулация на Огъване на стъкло и Оптични свойства на стъклото

Води до подобрена форма на стъклото и оптично качество

Производителите на неоригинални стъкла не извършват симулация

Стандарт за ОО за пазара за неоригинални резервни части

Някои производители на ОО притежават отделни фабрики и линии за пазара на стъклени резервни части

NSG / Pilkington не притежават производствени предприятия за "вторичния пазар" на автокомпоненти

• Цялото стъкло под формата на резервна част се доставя от производствени линии за ОО
• Използват се неподвижни контролни детайли от ОО
• Едно лого, един стандарт

Всеки завод тества стъклото срещу унищожаване 3 пъти на ден

Има ли разлика?

Лабораторно сравнение, направено от доставчика на оригинални части Pilkington, спрямо водещ производител на неоригинални части

Форма на стъклото

• Измерена в 18 точки спрямо CAD форма на ОО
• Отклонението увеличава рисковете от течове, шума от насрещния въздушен поток и напрежението върху стъклото

Лабораторно изследване

Размери на ръбовете (размер)

• Сравнете рамерите на ръбовете, спрямо CAD
• Отклонението причинява шум от насрещния въздушен поток, трудност при монтаж
• Най-лош вариант: контакт с тялото и по-голямо счупване

Чупливост

• Измерени са напреженията по протежението на цялото предно стъкло
• Може значително да увеличи счупването от каменни отломки

Оптично качество

• Европейски стандартизирани тестове

 

Защо формата има значение

Какво е илюстрирано по-горе: Централни изгледи на предни стъкла върху еталонни стендове от производители на оригинално оборудване (автомобилни стъкла)?

Разликата е видима, когато сравните монтирано стъкло от производител на оригинално оборудване върху неподвижен контролен детайл (еталонен стенд). Правилно произведеното стъкло стои върху неподвижния контролен детайл на практика без никаква междина между метала и стъклото. По същия начин, стъклото трябва да приляга плътно към формата на автомобилната каросери около предното стъкло. Дадено неоригинално стъкло често не пасва на металния неподвижен детайл, а оставя междини, защото формата е различна.

Оптично качество

Лошата оптика причинява:
• Раздразнение на клиентите
• Повишен риск от инциденти

Резултати

Водещи производители на неоригинални резервни части

Частите на Pilkington са били в рамките на ОО спецификация. Неочакван резултат е увеличаването на чувствителността на неоригиналните резервни части до възможността за счупване от камък.
•Бонус за стъкломонтажника
• Себестойност за крайния потребител

Характеристики на стъклото

Получават ли клиентите това, за което са платили?

Характеристики на стъклото [Еврокодове]

• Сензори и скоби [M]
• Декоративни панели [W, Z]
• Херметизация [Z]
• Намаляване на теглото
• Нагряване [H]
• Дисплеи за изобразяване на информация на предното стъкло [U]
• Топлоотразяващи покрития [CC, CD]
• Топлопоглъщащ междинен слой [GB]
• Оптимизирани стъклени нюанси [GS, BS, GD, GP, YD, YP]
• Скоби за камера [C]

Потребителят не е наясно с много от характеристикте, до по-късен момент...

Декоративни панели

Стъклото се доставя с качествени декоративни панели съгласно ОО

Монтьора спестява от разход за закупуване на нови декоративни панели

Потребителят получава нов декоративен панел на точното място,а не повреденият стар декоративен панел или "Универсален" декоративен панел, който не пасва правилно, което води до намален брой върнати стоки поради лош монтаж или външен вид.

 

Намаляване на шума

Невидимо с изключение на едно малко лого

Разпознаваемо чрез почукване върху непокритото стъкло

Широко използвано особено при дизеловите превозни средства

Потребителите често няма да свържат допълнителния шум с подмяната на предното стъкло

Дисплеи за изобразяване на информация на предното стъкло

Топлоотразяващо предно стъкло

Отразява слънчевата топлина навън от стъклото

Често срещана характеристика при много автомобили...

Функцията е забележима при непосредствена проверка

Много монтажници извършват подмяна с неоригинално стандартно зелено предно стъкло

Предните стъкла без коректни празнини в покритието ще причинят повреда на сензора

Нагряти предни стъкла

Характеристика при много съвременни автомобили

Версиите на неоригиналните стъклопакети, често идват:
• с намалена мощност на нагряване, която осигурява много бавно или непълно размразяване
• с грешни конектори: риск да не работи и дори се създава потенциална опасност от пожар
• без конектори: опасност от връзки тип "направи си сам", водещи до опасност от пожар